Wervelventielen

Het Fränkische wervelventiel functioneert als stuwconstructie in afvoersystemen. Door zijn unieke eigenschappen realiseert het een maximale berging in het afvoersysteem zelf en zorgt het voor een constante afvoer. Het water wordt afgeremd doordat de constructie van het ventiel een roterende werking veroorzaakt. Voorafgaand aan deze werveling treedt een spoeleffect op, hetgeen verstoppingen tegengaat. Het voorkomt overbelasting van zuiveringsinstallaties en overstorten. Het wervelventiel is daarnaast uiterst geschikt als debietbegrenzer voor industriële lozingen, olie- en vetafscheiders en lozingen op oppervlaktewater.
.
Daar waar bij bestaande verhardingen niet voldoende ruimte voor berging kan worden gecreëerd of waar infiltratie niet mogelijk is, geldt dat de landelijke afvoernorm bepaalt hoeveel water er geloosd kan en mag worden buiten het plangebied. Bij nieuwe projecten geldt altijd dat er voldoende berging (al dan niet met infiltratie) wordt gerealiseerd.
.
Fränkische heeft een 4-tal verschillende types wervelventielen in het programma; zodat wij altij een passende oplossing kunnen bieden.