Put met debietbegrenzer – RigoLimit V

Innovatief “wervelventiel”
Het bijzondere aan de RigoLimit V is, dat het putlichaam zelf dienst doet als wervelventielelement. Door tangentieel aanstromen van het water in het schachtlichaam ontstaat een werveling, die de afvoer door hydraulische weerstand zelfregulerend vermindert. De grote doorsnede van het restrictiedeksel minimaliseert het risico op verstopping. Ook de energie en het reinigingseffect van de waterwerveling voorkomt dat de afvoer verstopt.

Wanneer de eisen aan de afvoer veranderen, bijvoorbeeld wanneer het stroomgebied wordt uitgebreid, kan het gebruikte restrictiedeksel probleemloos worden vervangen en zo kan de afvoercapaciteit naderhand worden aangepast.

Aansluitklaar
De put wordt volledig aansluitklaar en functioneel werkend op de bouwplaats geleverd. De maximale doorlaat is reeds ingesteld op een vooraf vastgestelde maximale afvoercapaciteit

Wervelventiel
De Rigolimit V is geschikt om het debiet in overstortbekkens, bufferbekkens, gecombineerde en regenwater rioolstelsels te begrenzen tot een vooraf bekende en vastgestelde maximale afvoercapaciteit.

Onderhoud
Het restrictiedeksel kan bij onderhoud of voor een noodlediging vanaf het maailveld worden verwijderd en teruggeplaatst.

Voordelen RigoLimit V

  • Aansluitklare levering
  • Zeer rendabele oplossing
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Puur hydraulisch geregeld

Voorbeeldtoepassing:

  • Ondergronds bufferbekken dat gecontroleerd loost op het oppervlaktewater of riool. Deze oplossing wordt o.a. toegepast bij inbreidingslocaties waar nieuw gebouwd wordt, de grond een lage K-waarde heeft en het gemeentelijk riool of oppervlaktewater onderbemeten is. Door het hemelwater te verzamelen in de ondergrondse buffer en gecontroleerd af te laten voeren richting het oppervlaktewater of riool worden 2 problemen opgelost; namelijk het water wordt op een veilige manier gebufferd en door de gecontroleerde afvoer is het bekken gegarandeerd binnen 24uur leeg en klaar voor het ontvangen van de volgende bui.

Voorbeeldtoepassingen:

  • Knijpconstuctie van HWA stelsel richting oppervlaktewater
  • Water vertraagd ondergronds afvoeren bij glooiend/heuvelachtig terrein

Mail ons uw vraag