StrabuControl 600 V HP

Toepassing

Afwatering van drainagewater afkomstig van (snel)wegen, parkeerplaatsen en overige civieltechnische toepassingen.

Gegevens StrabuControl 600V HP
basislichaam > 600mm
Natuurlijk stroomprofiel
Basislichaam kan verlengd worden door het toepassen van een Da 600 schachtopzetbuis (zie prijslijst)

Drainagebuis DN150
Strabusil – Strompipe

Transportbuis
AquaPipe

Leverbare uitvoeringen
Hoekverdraaiing variabel  90-270°
DN100 – DN350

Overig
Gecombineerde drainage-afvoerput. Door het drainagewater middels de 2 stuks DN150 drainageleidingen af te wateren op de put, kan deze het drainagewater afvoeren middels de onderste afvoerleidingen. Vanwege de variabele hoekverdraaiingen en diverse aansluitdiametersis is het mogelijk om aan al uw klantspecifieke wensen te voldoen.