StrabuControl 600 HP

Toepassing

Afwatering van drainagewater afkomstig van (snel)wegen, parkeerplaatsen en overige civieltechnische toepassingen.

Gegevens StrabuControl 600HP
basislichaam > 600mm
Natuurlijk stroomprofiel
Basislichaam kan verlengd worden door het toepassen van een Da 600 schachtopzetbuis (zie prijslijst)

Drainagebuis DN150
Strabusil – Strompipe

Transportbuis
AquaPipe

Leverbare uitvoeringen
2 x DN250 Bodem recht 180°
2 x DN350 Bodem recht 180°
2 x DN250 Bodem T-stuk 180° + DN150 90°
2 x DN350 Bodem T-stuk 180° + DN150 90°

Overig
Gecombineerde drainage-afvoerput. Door het drainagewater middels de 2 stuks DN150 drainageleidingen af te wateren op de put, kan deze het drainagewater afvoeren middels de onderste afvoerleidingen.