StormPipe

Toepassing

StormPipe SN8 drainagebuis voor toepassingen met een extreme weerstand tegen uitwendige druk en een verhoogde chemische resitentie.

StormPipe wordt vervaardigd van PE-HD in een geribde dubbelwandige buisconstructie, zoals beschreven in de norm EN 13476. De combinatie van de geribde dubbelwandige buisconstructie en het materiaal PE-HD waarborgt een hoge ringstijfheid van SN 8. StormPipe wordt gekarakteriseerd door de geribde zwarte buitenbuis en de gladde grijze binnenbuis. Beide zijn in het golfdal homogeen aan elkaar vastgelast.

StormPipe is leverbaar met een lengte van 6 m in de nominale wijdtes DN 100 tot DN 600.

Hulpstukken
Het complete programma hulpstukken staat vermeld in de prijslijst.

Inspectieputten
De op het afwateringssysteem afgestemde inspectieputten AquaTrafficControl, StrabuControl en StrabuControl 600 maken het systeem compleet.

Statische belasting
De hoge ringstijfheid van StormPipe biedt een grote mate van zekerheid. In combinatie met een vakkundige inbouw blijft – bij standaardinbouw (bij een hoge verkeersbelasting) de toegestane vervormingsgrenswaarde duidelijk onder de 6,0 %.

Toppuntmarkering
De toppuntsymmetrisch geplaatste waterinlaatopeningen garanderen door de afgestemde verhouding tussen sleuven en wand een optimale wateropname. De sleuven zijn in het golfdal aangebracht, zodat het water zoveel mogelijk ongehinderd naar binnen kan stromen.

De verschillende soorten perforatie

Gedeeltelijk geperforeerde buizen (LP)

220° gesleufde multifunctionele buis. Bestemd voor een betrouwbare afwatering van de vlakke ondergrond en dienen als vorstbeschermende laag. Dit geldt zowel tijdens de bouwfase als na beëindiging van de bouwmaatregel, doordat het aanwezige, niet-gebonden grondwater wordt opgenomen en naar het afwateringskanaal wordt afgevoerd.

Volledig geperforeerde buizen (TP)

360° volledig gesleufde buis. Bestemd voor een betrouwbare afwatering van de vlakke ondergrond en dienen als vorstbeschermende laag. Dit geldt zowel tijdens de bouwfase als na beëindiging van de bouwmaatregel, doordat het aanwezige, niet-gebonden grondwater wordt opgenomen en naar het afwateringskanaal wordt afgevoerd.

Multifunctionele buizen (MP)

120° gedeeltelijk gesleufde buis. Een ideale combinatie tussen drainage- en afwateringsbuizen. Indien nodig moeten deze buizen het aanwezige water opnemen en afvoeren. Daarom moet de mofverbinding, in tegenstelling tot gedeeltelijk geperforeerde buizen, waterdicht (WD) worden uitgevoerd. Een waterdichte verbinding kan worden gerealiseerd door een profielafdichtring in het 2e golfdal te plaatsen. Zonder profielafdichtring geldt de verbinding als zanddicht (ZD).