SediPipe XL – Regenwaterbehandeling

sedipipe XL

Heeft u vragen? Neem contact op.

Downloads

Video

Toepassing SediPipe XL – Voorziening voor het behandelen/reinigen van afvloeiend hemelwater

Afvloeiend hemelwater is helaas niet schoon, maar vervoert allerlei verschillende soorten sediment mee. Zand, organische deeltjes maar ook zware metalen.

De SediPipe zuivert het regenwater door fijne deeltjes te laten bezinken (sedimenteren) tot onder de stromingsremmer. Tevens zal bij een calamiteit de eventueel vrijgekomen olie worden afgevangen in het oliedepot van de eindput.

Regenwater behandeling

Plaatsingsgemak & verkeersbelasting
Doordat er geen hoogteverschil is tussen de in- en uitlaat; kan de SediPipe eenvoudig worden ingebouwd. Doordat de SediPipe compleet van kunststof is, is er geen zware kraan nodig om deze installatie te plaatsen. De SediPipe kan probleemloos worden ingebouwd onder zwaar belaste verkeersgebieden.

Probleemloos onderhoud
Een standaard vacuümwagen + spuitkop zal +/- 1 uur nodig hebben voor de totale reiniging van de SediPipe.
Klik hier als u benieuwd bent hoe de SediPipe wordt geinspecteerd & gereinigd.

Verharde oppervlak
Maximaal, per installatie, aan te sluiten verhard oppervlakte: 44.500 m2

sedipipe stromingsremmer

Innovatief
De werking van de SediPipe is effectief en innovatief. De innovatie komt met name door het gepatenteerde en speciaal voor dit doel ontwikkelde rooster – de stromingsscheider. Zijn bijzondere structuur verhindert circulatie- en kortsluitstromingen.

Patent
De stromingsremmer is ontwikkeld & gepatenteerd door Fränkische.

Alleen met een stromingsremmer is het uitspoelen van een afscheider/voorziening voor 100% te voorkomen. Deze toepassing maakt het Fränkische SediPipe programma uniek.

Neem contact met ons op

Indien u projectspecifieke vragen heeft, neem dan direct contact op met:

Reinco Klappe
T   06-38749313
@  reinco.klappe@fraenkische-nl.com