SediPipe XL plus – Regenwaterbehandeling + Olieafscheiding

Regenwater behandelen

Heeft u vragen? Neem contact op.

Downloads

Video

Toepassing SediPipe XL Plus – Voorziening voor het behandelen/reinigen van zwaar vervuild afvloeiend hemelwater

Als er door omstandigheden scherpere normen moeten gelden (BBT-toets), zal men ook nog betere technieken moeten inzetten. Bijvoorbeeld een SediPipe XL-Plus (coalescentie afscheider).

De SediPipe XL-Plus combineert der werking van een normale coalescentie-scheiders met een hoog rendement slibvanger. In de SediPipe XL-plus is een bovenste stromingsremmer geplaatst. Deze is voorzien van allemaal contactpunten waar oliehoudend water langs stroomt. Al langsstromend botsen kleine druppels tegen dit vergrote contact oppervlak. En daardoor tegen elkaar, om zo samen te vloeien tot grotere druppels. Het belang hiervan is dat grotere druppels beter en sneller af te scheiden zijn dan kleine druppels. Het rendement is daarom beter dan van een normale oliescheider.

coalescentie afscheider

Plaatsingsgemak & verkeersbelasting
Doordat er geen hoogteverschil is tussen de in- en uitlaat; kan de SediPipe eenvoudig worden ingebouwd.
Uiteraard is inbouw mogelijk onder zwaar belaste verkeersgebieden.

Probleemloos onderhoud
Een standaard vacuümwagen + spuitkop zal +/- 1 uur nodig hebben voor de totale reiniging van de SediPipe.

Verharde oppervlak
Maximaal, per installatie, aan te sluiten verhard oppervlakte: 44.500 m2

Regenwater reinigen

Werking dubbele stromingsremmers verklaard
De sedimentatiebuizen van het SediPipe XL Plus systeem zijn voorzien van een 2 stromingsremmers. De bovenste stromingsremmer zorgt voor een effectiefe afscheiding van lichte vloeistoffen (olieen), want de reinigingswaarde die behaalt wordt is conform de norm NEN-EN 858 een klasse 1 afscheider (geschikt voor lozing op oppervlaktewater)

Patent
De stromingsremmer is ontwikkeld & gepatenteerd door Fränkische.

Alleen met een stromingsremmer is het uitspoelen van een afscheider/voorziening voor 100% te voorkomen. Deze toepassing maakt het Fränkische SediPipe programma uniek.

Neem contact met ons op

Indien u projectspecifieke vragen heeft, neem dan direct contact op met:

Reinco Klappe
T   06-38749313
@  reinco.klappe@fraenkische-nl.com