SediPipe level – Efficient en onderhoudsvriendelijk regenwater reinigingssysteem

SediPipe Level

Toepassing SediPipe Level – Voorziening voor het behandelen/reinigen van afvloeiend hemelwater

Afvloeiend hemelwater is helaas niet schoon, maar vervoert allerlei verschillende soorten sediment mee zoals: zand, organische deeltjes maar ook zware metalen.

De SediPipe zuivert het regenwater door fijne deeltjes te laten bezinken (sedimenteren) tot onder de stromingsremmer. De SediPipe behaalt een maximaal rendement van 86% en verwijdert daarbij sediment met een grote < 0,06mm uit het afvloeiend hemelwater. Fijn zand en grof sediment wordt voor 100% afgevangen.

Plaatsingsgemak & verkeersbelasting
Doordat er geen hoogteverschil is tussen de in- en uitlaat; kan de SediPipe eenvoudig worden ingebouwd.
Uiteraard is inbouw mogelijk onder zwaar belaste verkeersgebieden.

Probleemloos onderhoud
Een standaard vacuümwagen + spuitkop zal +/- 1 uur nodig hebben voor de totale reiniging van de SediPipe.

Verharde oppervlak
Maximaal, per installatie, aan te sluiten verhard oppervlakte: 23.350 m2

sedipipe stromingsremmer

Innovatief
De werking van de SediPipe is effectief en innovatief. De innovatie komt met name door het gepatenteerde en speciaal voor dit doel ontwikkelde rooster – de stromingsscheider. Zijn bijzondere structuur verhindert circulatie- en kortsluitstromingen.

Neem contact met ons op

Indien u projectspecifieke vragen heeft, neem dan direct contact op met:

Reinco Klappe
T   06-38749313
@  reinco.klappe@fraenkische-nl.com