SediPipe basic – Efficient en onderhoudsvriendelijk regenwater reinigingssystemen

SediPipe Basic

Heeft u vragen? Neem contact op.

Downloads

Video

Waarom een voorzuivering toepassen bij ondergrondse infiltratie?
Praktijkervaring laat zien dat alle soorten infiltratiesystemen op den duur dichtslibben doordat afvloeiend hemelwater geen “schoon” water is, maar dat het allerlei verschillende soorten verontreiniging transporteert richting de infiltratievoorziening, zoals; zand, atmosferische depositie en zware metalen.

Zandvanger voldoende?
Met name de zeer kleine deeltjes < 0,06mm die zich in het regenwater bevinden zorgen ervoor dat het infiltrerend vermogen van een ondergrondse voorziening binnen 5-8 jaar is gehalveerd (soms helaas nog sneller). Een standaard zandvanger verwijdert het zand uit het aangevoerde hemelwater maar kan fijne deeltjes niet afvangen. Er zal dus andere techniek moeten worden ingezet om de infiltratievoorziening voor de gehele levensduur te laten functioneren.

SediPipe klasse D24 voorzuivering
De SediPipe zuivert het regenwater door fijne deeltjes te laten bezinken (sedimenteren) tot onder de stromingsremmer. De SediPipe behaalt een maximaal rendement van 86% en verwijdert daarbij sediment met een grote < 0,06mm uit het afvloeiend hemelwater. Fijn zand en grof sediment wordt voor 100% afgevangen.

Toepassing SediPipe Basic – Voor een integrale aansluiting op het Rigofill inspect infiltratiesysteem

Behoud infiltratiecapaciteit
Als de SediPipe Basic als voorzuivering wordt geplaatst bij een Rigofill Inspect infiltratievoorziening, dan is het is infiltrerend vermogen van deze voorziening gegarandeerd.

Hoe wordt infiltrerende werking gegarandeerd?
Doordat de fijne slibdeeltjes in de SediPipe achterblijven kunnen zij niet de voorziening doen dichtslibben. Tevens zal bij een calamiteit de eventueel vrijgekomen olie worden afgevangen in het oliedepot van de eindput.

sedipipe stromingsremmer

Innovatief
De werking van de SediPipe is effectief en innovatief. De innovatie komt met name door het gepatenteerde en speciaal voor dit doel ontwikkelde rooster – de stromingsscheider. Zijn bijzondere structuur verhindert circulatie- en kortsluitstromingen.

Patent
De stromingsremmer is ontwikkeld & gepatenteerd door Fränkische.

Alleen met een stromingsremmer is het uitspoelen van een afscheider/voorziening voor 100% te voorkomen. Deze toepassing maakt het Fränkische SediPipe programma uniek.

Reiniging SediPipe

Onderhoud (1 uur)
Een standaard vacuümwagen + spuitkop zal +/- 1 uur nodig hebben voor de totale reiniging. 1x per 3 jaar de SediPipe reinigen is voldoende & uw infiltratievoorziening blijft de hele levensduur (minimaal 50 jaar) maximaal functioneren.

Neem contact met ons op

Indien u projectspecifieke vragen heeft, neem dan direct contact op met:

Reinco Klappe
T   06-38749313
@  reinco.klappe@fraenkische-nl.com