RigoClean met toevoer vanaf de bovenkant

Toepassing

RigoClean kan worden toegepast voor het reinigen van licht verontreinigd hemelwater, afkomstig vanaf verharde oppervlakten of daken.

RigoClean met toevoer aan de bovenzijde vervult tevens de functie van een kolk.

Heeft u vragen? Neem contact op.

Downloads