Drainage Infiltratie Transport riool (DIT)

Toepassing

De combinatie gesleufde StormPipe buizen + EKOMAT omhulling die wij gebruiken voor het DIT rioolsysteem bieden u vele voordelen. De intrede-en/of uittredeweerstand van het water is door de Ekomat omhulling i.c.m. de geribde buitenwand van de StormPipe buis zeer laag waardoor een langdurig functioneren gewaarborgd is.

Uitdaging
Ten gevolge van de klimaatverandering worden de grondwaterfluctuaties veel groter. Met een DIT riool worden de hoogste en laagste pieken van de grondwaterstand als het ware afgevlakt. Een DIT is in principe niets meer dan een geperforeerde hemelwaterafvoer naar het oppervlaktewater. Bij droogte voert het oppervlaktewater aan dat in de bodem kan infiltreren.

Hoe werkt het?
Bij neerslag wordt het hemelwater via een DIT riool naar het oppervlaktewater afgevoerd. Maar omdat de transportleiding geperforeerd is werkt het niet alleen als afvoer maar bij neerslag wordt het hemelwater via een DIT riool naar het oppervlaktewater afgevoerd. Maar omdat de transportleiding geperforeerd is werkt het niet alleen als afvoer maar ook als Infiltratie systeem. Het water kan ook gedeeltelijk infiltreren in de bodem en het grondwater aanvullen. In principe wordt een DIT systeem alleen in openbaar terrein meegelegd. In de winter is de grondwaterstand is vaak hoog. Het DIT riool functioneert dan als drain waardoor de hoge grondwaterstand sneller zakt.

Daar tegenover, als het lange tijd droog is daalt de grondwaterstand. Dan voert de transportleiding het oppervlaktewater richting de straat en kan het water in de bodem infiltreren. Resultaat is dat de grondwaterstand zich herstelt, maar niet hoger dan het oppervlaktewaterpeil.

Actief grondwaterpeilbeheer
Droogte : De drainage-infiltratieleiding/DIT riool functioneert als infiltratieleiding gedurende een droge periode.

Natte periode: De drainage-infiltratieleiding/DIT riool functioneert als een drainageleiding geduredne een natte periode.

Lees meer omtrent dit onderwerp op de website van kennisportaal bodemdaling. Klik hier voor de link naar de website.

Ringstijfheid en sleufpatroon
De hoge SN8 ringstijfheid van de dubbelwandige StormPipe is vrijwel in iedere situatie toe te passen. Het produceren van de buis en aanbrengen van de sleufen (ca 1,2mm breedt) is geheel geautomatiseerd. Dit bedoelen wij met kwaliteit “Made in Germany”.

Circulair
Zowel de StormPipe buis als de Ekomat omhulling zijn geproduceerd van recyclaat. Het is dus met recht een circulair product zonder ook maar een enkele kwaliteitsconcessie.

De verschillende soorten perforatie

Gedeeltelijk gesleufde buizen (LP)

De 220° gesleufde multifunctionele buis. Door de niet gesleufde onderzijde wordt er een verhoogde afvoercapaciteit gerealiseerd. Deze LP buis wordt vaak geplaatst onder het laagste punt van een wadi om de maximale ledigingstijd van deze wadi te waarborgen.

Volledig geperforeerde buizen (TP)

De 360° volledig gesleufde buis. Geschikt om zowel vanaf de onderzijde opkomend grondwater als vanaf de bovenzijde infilterend regenwater snel te kunnen afvoeren.

Multifunctionele buizen (MP)

De 120° gedeeltelijk gesleufde buis. Een ideale combinatie tussen drainage- en afwateringsbuizen. Indien nodig moeten deze buizen het aanwezige water opnemen en afvoeren. Daarom moet de mofverbinding, in tegenstelling tot gedeeltelijk geperforeerde buizen, waterdicht (WD) worden uitgevoerd.