AquaTrafficControl

Toepassing

Afwatering (snel)wegen, parkeerplaatsen en overige civieltechnische toepassingen.

Gegevens AquaTraffic Control
basislichaam > 900mm
Natuurlijk stroomprofiel
Basislichaam kan verlengd worden door het toepassen van een Da 600 schachtopzetbuis (zie prijslijst)

Aansluitbare buistypes
Aquapipe

Leverbare uitvoeringen
2 x DN300 Bodem recht 180°
2 x DN400 Bodem recht 180°
2 x DN500 Bodem recht 180°
2 x DN600 Bodem recht 180°

Overig
Door de maximale aansluitdiameter van DN600 is de AquaTraffic Control zeer geschikt als inspectieput bij afwatering van (snel)wegen.