AqauTrafficControl V

Toepassing

Afwatering (snel)wegen, parkeerplaatsen en overige civieltechnische toepassingen.

Gegevens AquaTraffic Control
basislichaam > 900mm
Natuurlijk stroomprofiel
Basislichaam kan verlengd worden door het toepassen van een Da 600 schachtopzetbuis (zie prijslijst)

Aansluitbare buistypes
Aquapipe

Leverbare uitvoeringen
Hoekverdraaiing variabel  90-270°
DN100 – DN600

Overig
Door de maximale aansluitdiameter van DN600 is de AquaTraffic Control zeer geschikt als inspectieput bij afwatering van (snel)wegen.
Vanwege de variabele hoekverdraaiingen en diverse aansluitdiametersis is het mogelijk om aan al uw klantspecifieke wensen te voldoen.