AquaTrafficControl HP

Toepassing

Afwatering van drainagewater afkomstig van (snel)wegen, parkeerplaatsen en overige civieltechnische toepassingen.

Gegevens AquaTraffic Control HP
basislichaam > 900mm
Natuurlijk stroomprofiel
Basislichaam kan verlengd worden door het toepassen van een Da 600 schachtopzetbuis (zie prijslijst)

Drainagebuis DN150
Strabusil – Strompipe

Transportbuis
AquaPipe

Leverbare uitvoeringen
2 x DN300 Bodem recht 180°
2 x DN400 Bodem recht 180°
2 x DN500 Bodem recht 180°
2 x DN600 Bodem recht 180°

Overig
Gecombineerde drainage-afvoerput. Door het drainagewater middels de 2 stuks DN150 drainageleidingen af te wateren op de put, kan deze het drainagewater afvoeren middels de onderste afvoerleidingen. Door de maximale aansluitdiameter van DN600 is de AquaTraffic Control zeer geschikt als inspectieput bij afwatering van (snel)wegen.