Conform § 5 van de Duitse telemediawet
verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina:

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Duitsland
info@fraenkische.de
Tel. +49 9525 88 – 0

Registergegevens
Registerrechtbank: Amtsgericht Bamberg
Registernummer: HRA 7042
Omzetbelastingidentificatienummer (btw-nummer) conform § 27 a van de Duitse omzetbelastingwet (UStG): DE 132 96 55 46

Complementair vennoot
FRÄNKISCHE Rohrwerke Management GmbH
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Duitsland

Registerrechtbank: Amtsgericht Bamberg
Registernummer: HRB 6526

Directeuren
Julius Kirchner (beherend vennoot)
Dr. Torsten Habermann
Dr. Ulrich Schaarschmidt
Marcus Wittmann

Consumenteninformatie conform verordening EU-nr. 524/2013
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinebeslechting van consumentengeschillen. U vindt dit platform op https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Consumenteninformatie conform de Duitse federale wet betreffende geschillenbeslechting consumenten
De verkoper is niet bereid en verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD
De inhoud van onze pagina’s werd zeer zorgvuldig samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud.

Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 lid 1 TMG (Telemediengesetz = Duitse telemediawet) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om naar ons toegezonden of opgeslagen informatie van derden te bewaken of om onderzoek te doen naar omstandigheden die duiden op een activiteit die in strijd is met de wet. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onverminderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop wij weten dat er sprake is van een concrete schending van het recht. Bij het bekend worden van desbetreffende schendingen van het recht zullen wij deze inhoud direct verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook niet verantwoordelijk worden gesteld. Voor de inhoud van de aan de link gekoppelde pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De aan de link gekoppelde pagina’s werden op het moment van de koppeling gecontroleerd op mogelijke overtredingen. Inhoud in strijd met de wet was op het moment van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de aan de link gekoppelde pagina’s kan echter zonder concrete aanwijzingen dat het recht geschonden worden, niet van ons worden gevergd. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

De gebruikmaking van contactgegevens door derden die in het kader van de impressumplicht zijn gepubliceerd voor het toesturen van reclame en informatiemateriaal waarom niet uitdrukkelijk is gevraagd, wordt hiermee uitdrukkelijk weersproken. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor bij het ongevraagd toezenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-mails.