In Vaals, Zuid-Limburg ligt een een prachtig Kasteel met Hotelfunctie. Een decenia terug is er een extra hotelvoorziening gebouwd, naast het kasteel.
Al sinds de aanleg kampte deze nieuwe hotelfaciliteit met grote vochtproblemen/grondwateroverlast. Deze problemen werden veroorzaakt doordat er, onbedoeld, op diverse plekken bronnen bleken te zijn ontstaan tijdens de bouw.  “De wateroverlast was voor de hotelgasten en de hotelbediening al jaren een doorn in het oog”

Na een projectoverleg tussen de adviseur, grondwerker en Frankische Rohrwerke, volgde er een projectplan waarbij alle partijen ervan overtuigd waren dat deze aanpak het gewenste resultaat zou bereiken. Het plan in een notedop: Onder het terras een veld aanleggen met infiltratiekratten & deze omhullen met een goed doorlatend Geotextiel (om opdrijven te voorkomen). Het verzamelde water voert af via een lijnvormig krattenstelsel, dat wordt aangelegd direct naast de reeds bestaande beek. Het verzamelde water mag bij de erfgrens lozen op de bestaande beek.

“De aanleg van een krattenveld onder het terras bezorgde ons wel wat hoofdbrekens” verteld Jos Habets achteraf. “Zelfs met 2 zware dompelpompen was deze locatie niet droog te krijgen”. Vooraf was namelijk niet te bepalen hoeveel bronwater er op zou komen, maar dat het zoveel was….ongelovelijk > 60 m3 p/uur.

Onder het terras is een krattenveld aangelegd (Rigofill Inspect kratten) dat voorzien is van een geotextiel met een open structuur. Een open structuur is nodig om een eventuele opdrijving van het veld te voorkomen. Deze Rigofill Inspect kratten zijn inspecteer- en reinigbaar, waardoor er een duurzame reinigbare installatie is aangelegd die de komende decenia mee kan.

Het project is vlak voor de kerst 2016 opgeleverd door Habets Grondverzet en functioneert exact zoals verwacht. De vochtproblemen zijn weg en de bestaande beek wordt niet extra belast.

Ook benieuwd naar de oplossingen die Frankische u kan bieden? Neem dan contact op met Reinco Klappe  06-38749313 of reinco.klappe@fraenkische-nl.com