Fränkische Rohrwerke levert totaal duurzame infiltratievoorziening Danone/Nutricia te Haps.

Bij de nieuwe fabriek van Danone/Nutricia in Haps wordt het afvloeiend hemelwater compleet gezuiverd van zeer fijn slib en minerale olie alvorens het water via infiltratiekratten wordt geïnfiltreerd in de bodem. Ook de onderzijde van het krattenveld kan hierdoor worden meegenomen als infiltrerend oppervlakte.

Aanleg SediPipe
Aanleg SediPipe
Plaatsing startput SediPipe XL Plus
Plaatsing startput SediPipe XL Plus


“Bij reguliere infiltratiesystemen wordt enkel een zandvanger toegepast. Deze kan echter het fijne slib niet zuiveren uit het hemelwater, waardoor de infiltratiecapaciteit van de infiltratiesystemen na vijf tot vijftien jaar nog slechts nihil is,”. De Frankische Rohrwerke leverde voor project Danone/Nutricia een systeem dat bestaat uit een combinatie van  afscheiders en infiltratiekratten, die samen zorgdragen voor deze unieke oplossing.


WATERHUISHOUDING
“Het project kende diverse civieltechnische uitdagingen”. Behalve water infiltreren bij een hoge grondwaterstand was er tevens een eis om het afvloeiend hemelwater van oliën en fijn slib te ontdoen.

Technische achtergrondinformatie
Normaliter vindt infiltratie bij infiltratiekratten voornamelijk plaats via de wanden van de kratten. Door het toepassen van de hoogrendement SediPipes kan nu ook de bodem van het krattenveld als infiltreerbaar oppervlakte worden meegenomen. Deze toepassing bespaart enorm op de totaal benodigde hoeveelheid bergingshoeveelheid en het milieu is er enorm bij gebaat. 
Klik hier om de werking van het SediPipe systeem te bekijken.

DE SEDIPIPE AFSCHEIDER
Het regenwaterbehandelingssysteem op project Danone/ Nutricia bestaat uit een zevental afscheiders van het type SediPipe XL Plus 600/24,  Dit type SediPipe is voorzien van een tweetal stromingsremmers; waardoor uitspoeling van sediment en oliën wordt voorkomen. Daarmee is, ook bij een extreme regenbui, een juiste werking gewaarborgd. De opdrachtgever heeft o.a. zijn voorkeur voor de SediPipe bepaalt door het makkelijk/goedkoop uit te voeren onderhoud van de SediPipe. Klik hier voor een korte film van een SediPipe reiniging.

SediPipe XL-Plus
SediPipe XL-Plus
Regenwater reinigen
Sedimentatiebuis met dubbele stromingsremmers

Infiltreren bij een hoge grondwaterstand + zware verkeersbelasting
Gezien de lage infiltratiecapaciteit van de bodem ter plaatse en de beperkte beschikbare hoogte is het niet haalbaar om via de zijwanden te infiltreren en is gekozen de infiltratiecapaciteit van het krattensysteem via de bodem van de kratten te realiseren. Door in het systeem afscheiders te plaatsen die het water adequaat te zuiveren voordat dit in het krattensysteem stroomt, wordt het dichtslibben van de bodem van het systeem voorkomen en wordt de infiltratiecapaciteit van het systeem gewaarborgd.”

RIGOFILL INFILTRATIEKRATTEN
De door Fränkische Rohrwerke geleverde kratten zijn van het type Rigofill Inspect. Deze zijn volledig inspecteer- en reinigbaar. Gezien de hoge grondwaterstand en zware verkeersbelasting is op basis van statische berekeningen een keuze gemaakt voor de kratten met een hoogte van 350 millimeter. De kratten zijn geplaatst in één aaneengesloten veld van
in totaal 6.250 kratten. Dit krattenveld staat garant voor een waterberging van 1325 m3 water.

Bij een infiltratiecapaciteit van 0,5 m/dag kan 2.000 m3 water per etmaal worden geïnfiltreerd. Daarmee beschikt het systeem over ruim voldoende bergingscapaciteit.

VOORKOMEN VAN VERONTREINIGING VAN HET MILIEU
Het integrale systeem heeft een tweeledige functie. Enerzijds voorkomt het mogelijke verontreiniging in het milieu. Maar het kan ook een bijdrage leveren aan de verbetering van de functionaliteit van een duurzaam stedelijk afwateringssysteem. Verder worden verstoppingen als gevolg van fijne slibdeeltjes voorkomen. Ook vermindert het de onderhoudsbehoefte en garandeert het de rentabiliteit en duurzaamheid van de investering. Als Frankische Rohrwerke zijn wij trots in een dergelijk omvangrijk en tevens
beeldbepalend project te kunnen laten zien over een uniek hemelwaterafvoersysteem te beschikken.