Regenwater infiltreren/bufferen

De Rigofill infiltratiekratten kunnen, omhuld met een geotextiel, worden toegepast als ondergrondse infiltratievoorziening. Indien de Rigofill kratten worden omhuld met een waterdicht folie, dan ontstaat er een ondergrondse bergingsvoorziening. Wij helpen u graag met het berekenen van alle relevante uitgangspunten om voor uw situatie de beste en meest economische oplossing te ontwerpen.

Thema 1: Klimaatadaptatie / Ruimtelijke adaptatie
Als gevolg van de klimaatverandering neemt in Nederland het aantal hittegolven, het aantal extreme buien, de intensiteit van hevige buien en de perioden van langdurige droogte sterk toe. Ook de kans op hittestress in de leefomgeving neemt toe. Door de klimaatverandering is een omslag in het denken nodig: klimaatbestendig en waterrobuust inrichten moet een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen worden. Met tenminste 30 jaar wereldwijde ervaring op het gebied van regenwaterbeheer kunnen de adviseurs van Fränkische ook u helpen met het vinden van klimaatadaptieve maatregelen om de toenemende problemen aan te pakken.

Thema 2: Zorgplicht hemelwater
De gemeente heeft de zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater. De gemeenten zijn verplicht de zorg voor het hemelwater uit te werken in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Klik hier voor meer informatie omtrent de zorgplicht hemelwater.

Fränkische
Fränkische is al meer als 30 jaar wereldwijd actief in regenwaterbeheer, stedelijke waterhuishouding en bij de afwatering van wegen. Statische berekeningen, het realiseren van projecttekeningen, infiltratieberekeningen, montageadvies op de bouwlocatie; zomaar een greep uit hetgeen Fränkische verstaat onder Full service
Interesse? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Regenwaterhergebruik / bluswatervoorziening