Fränkische reinigt al het regenwater afkomstig vanaf bedrijfsterrein Assendelft.

Met een grootschalige uitbreiding van het terrein en de daarbij behorende nieuwe activiteiten, was de opdrachtgever op zoek naar een systeem dat het regenwater kan ontdoen van onopgeloste bestanddelen (conform de lozingseis).

Na enkele gesprekken was men al snel overtuigt van het toepassen van het SediPipe systeem om diverse redenen:

  • Groot opslagvolume
  • Snel en simpel onderhoud
  • Zwaar verkeers belastbaar
  • Geen bovengronds ruimtebeslag
  • Lichtgewicht kunststof systeem
  • Snelle plaatsing

Met in totaal 8 stuks SediPipe XL 600/24 installaties is de opdrachtgever gewaarborgd van een gegarandeerd resultaat wat betreft het behalen van de lozingseis.