4 FUNCTIES – 1 OPLOSSING

REGENWATER IS ONZE COMPETENTIE

Regenwatermanagement

Duurzaam regenwatermanagement

Door verstedelijking valt veel regenwater op plaatsen waar het niet kan wegvloeien in de bodem. Regenwater kan hierdoor de natuurlijke waterkringloop niet meer volgen.
Met regenwatermanagement kopieert Fränkische in vier doordachte systeemstappen de natuurlijke kringloop van het water op zodanige wijze, dat de ontstane onderbreking van de natuurlijke waterkringloop weer gesloten wordt en schade wordt voorkomen.

Regenwatermanagement bestaat uit 2 deelgebieden:
-Regenwaterverwerking  – De trits “vasthouden, bergen, afvoeren”
-Regenwaterzuivering     – Het regenwater conform de richtlijnen van waterschap en/of gemeente reinigen.

.

Hoe regenwatermanagement wordt ingezet zal in de praktijk zeer divers zijn. In ieder geval moeten de voorschriften van het Europese Water Framework Directive worden gevolgd. Dit voorschrift is in Nederland uitgewerkt tot de Kaderrichtlijn Water. Er is op lokaal, landelijk en Europees niveau steeds meer aandacht voor maatregelen ter bevordering van schoon oppervlaktewater. Ook de toenemende, hevige regenval als gevolg van klimaatverandering verhoogt het risico van wateroverlast in stedelijke gebieden.

Fränkische schenkt zeer veel aandacht aan innovatieve en klimaatneutrale regenwatermanagement oplossingen. Met onze oplossingen biedt Fränkische een totaaloplossing voor stedelijk regenwatermanagement.