Water transporteren

4 FUNCTIES – 1 OPLOSSING

REGENWATER IS ONZE COMPETENTIE

Welkom op de Nederlandse site van Fränkische Rohrwerke = Regenwatermanagement.nl

Fränkische Rohrwerke = regenwatermanagement
Fränkische schenkt zeer veel aandacht aan integraal regenwaterbeheer. Immers door verstedelijking valt veel regenwater op plaatsen waar het niet kan wegvloeien in de bodem. Regenwater kan hierdoor de natuurlijke waterkringloop niet meer volgen. Met regenwatermanagement kopieert Fränkische in vier doordachte systeemstappen de natuurlijke kringloop: 1. Transporteren 2. Reinigen 3. Infiltreren/Bufferen en 4. Afvoeren. Hierdoor wordt ook in verstedelijkt gebied de natuurlijke waterkringloop in stand gehouden. Behalve dit ecologische voordeel heeft deze werkwijze een 2e voordeel; Financieël. De installatie blijft immers gedurende de gehele technische levensduur maximaal functioneren doordat verontreiniging/dichtslibben wordt voorkomen.

Regenwatermanagement bestaat uit 2 deelgebieden:
-Regenwaterverwerking       – De trits “vasthouden, bergen, afvoeren”
Regenwaterbehandeling     – Het afvloeiend hemelwater/afvalwater conform de richtlijnen van het bevoegd gezag reinigen.

Hoe regenwatermanagement wordt ingezet zal in de praktijk zeer divers zijn. In ieder geval moeten de voorschriften van het Europese Water Framework Directive worden gevolgd. Dit voorschrift is in Nederland uitgewerkt tot de Kaderrichtlijn Water. Er is op lokaal, landelijk en Europees niveau steeds meer aandacht voor maatregelen ter bevordering van schoon oppervlaktewater. Ook de toenemende, hevige regenval als gevolg van klimaatverandering verhoogt het risico van wateroverlast in stedelijke gebieden.

Fränkische schenkt zeer veel aandacht aan innovatieve en klimaatneutrale regenwatermanagement oplossingen. Met onze oplossingen biedt Fränkische een totaaloplossing voor stedelijk regenwatermanagement.